Tarieven

Tarieven

Wij geven U vanaf het begin duidelijke informatie over de te verwachten kosten en erelonen.

Erelonen

Wij geven U vanaf het begin duidelijke informatie over de te verwachten kosten en erelonen. Een eerste vrijblijvende consultatie van maximaal 1 uur kost vast € 75,00. Wij werken tegen een uurtarrief van € 85 tot € 175, volgens materie, gevraagde deskundigheid, ervaring en urgentie. Er kan een afspraak worden gemaakt over een forfaitair bedrag of een abonnementstarief (voor organisaties, bedrijven, overheden,…). Daarnaast kan vooraf een afspraak worden gemaakt over een bijkomende vergoeding in functie van het behaalde resultaat. Externe kosten: volgens de werkelijke uitgaven (attesten, uittreksels, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering, griffierechten, enz.) Voor bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren via de contactpagina. Alle erelonen en kosten dienen vermeerderd te worden met 21% BTW.

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde tarieven voor de kosten:

 • forfaitaire dossierkosten (openen, administratief beheer, boekhouding, fiscaliteit, archivering): € 65,00
 • dactylografie verzoekschriften, dagvaarding, conclusies, inventaris, per pagina: € 11,00
 • briefwisseling:
  • gewone brieven, per stuk: € 11,00
  • meerkost voor meerdere geadresseerden, per geadresseerde: € 2,50
  • meerkost aangetekende en bijzondere zendingen: € 7,50
 • kopies, indien niet forfaitair, per stuk: € 0,30
 • informatieverwerking: e-mail, telefoon, fax, overschrijvingen: forfaitair bepaald op 20% van de kostprijs van de briefwisseling, of bij uitzondering tegen kostprijs (bv. internationale telefoons, mits bewijsstukken)
 • verplaatsingskosten, per km: € 0,50

Deze tarieven zijn exclusief BTW

 • gerechtskosten (gerechtsdeurwaarders, griffiekosten, neerlegging DPA, enz).: kostprijs

Dienstenwet – Informatieverstrekking

DIKAIOS advocaten zijn lid van de balie van Leuven. Ze vallen onder de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel, Koningslaan 148 (cfr. www.advocaat.be). De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Leuven en zijn terug te vinden op: www.balieleuven.be.

Bij eventuele problemen of ontevredenheid neemt u in de eerste plaats best contact op met uw advocaat zodat er kan gewerkt worden aan een herstel van het vertrouwen.

De advocaten zijn verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid via de Orde van Vlaamse balies en via de balie van Leuven bij AMLIN EUROPE, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel.

Ondernemingsnummer – BTW: BE 0661 571 672

Deze informatie wordt u verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de dienstenwet van 26 maart 2010.