Over Dikaios

Over Dikaios

De ervaren advocaten van Dikaios helpen u graag met juridische bijstand en advies.

Onze visie

Het Griekse woord DIKAIOS heeft een meervoudige betekenis. Het staat voor wat met de diké, de rechtspraak verband houdt, en voor rechtvaardigheid en billijkheid. Goede rechtspraak respecteert volgens de oude Grieken recht en ethiek. Nog ruimer verwijst DIKAIOS naar evenwicht, heling, binding.

DIKAIOS geeft weer op welke manier we willen werken in en met het recht. Advocaten moeten streven naar rechtvaardige, billijke oplossingen. Deze verwijderen niet, maar verbinden.

Vandaag betekent dit voorrang geven aan correcte informatie, communicatie, overleg, onderhandeling en bemiddeling. Tijdrovende en dure procedures worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, worden ze beginselvast, en op de minst belastende wijze geroerd.

DIKAIOS is een ideaal. We streven er naar op grond van decennialang vrijwilligerswerk in diverse verenigingen en initiatieven, o.m. in het domein van de rechtshulp, de bemiddeling, het welzijn en de milieuzorg.

We beseffen goed dat juridische bijstand niet goedkoop is. Een reden om zorgvuldig te bepalen, welke doelen worden gesteld en hoe ze worden bereikt.

Administratief recht

Huurrecht

Strafrecht

Bouwrecht

Vreemdelingenrecht

Aansprakelijkheidsrecht