Bezwaren tegen een omgevingsvergunningsaanvraag

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen van kracht. In de omgevingsvergunning worden de milieu- en stedenbouwkundige vergunningen in één vergunning geïntegreerd. Bovendien werd ook het omgevingsloket gelanceerd als platform waarbinnen de aanvraag, samenstelling en indiening van het gehele dossier alsook van de bezwaren dient te gebeuren. Het is dan ook een belangrijke mijlpaal in het omgevingsrecht.

Deze evolutie heeft een aantal gevolgen voor iemand die als derde-belanghebbende een beroep wenst in te stellen tegen een vergunningsaanvraag. Met de invoering van de codextrein is het niet meer mogelijk om bewust geen bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek en na de toekenning van een vergunning pas administratief beroep aan te tekenen tegen de vergunningsbeslissing.

Indien u aldus vreest dat uw rechten mogelijks geschaad worden door een vergunningsaanvraag (stedenbouw en/of milieu), dient u bijzondere aandacht te hebben voor het openbaar onderzoek zodoende dat u reeds uw bezwaren van in het begin kenbaar maakt. Bij gebreke hieraan kan u geen beroep meer instellen, tenzij in een beperkt aantal uitzonderingen. De alombekende gele affiche wint dan ook meer dan ooit aan belang aangezien deze de start van de beroepstermijn aangeeft.

Na dit beroep heeft u als belanghebbende nog steeds de mogelijkheid om, indien nodig, administratief beroep tegen een vergunningsbeslissing aan te tekenen.

Het indienen van een bezwaarschrift en/of het aantekenen van administratief beroep is onderworpen aan termijnen en tal van formaliteiten. Deze dienen strikt nageleefd te worden.

Wij staan u met plezier bij indien u vragen heeft over of hulp wenst bij het indienen van dergelijke bezwaarschriften of het aantekenen van administratief beroep tegen een omgevingsvergunning.