Kristien Vanderheiden

Kristien Vanderheiden - Dikaios
Advocaat
016 88 66 10
0498 56 87 30

Voorkeursmaterie

  • Administratief recht in het bijzonder ruimtelijke ordening, leefmilieu en ambtenarenrecht (o.a. statuut, evaluatie, tucht)
  • Strafrecht (o.a. strafrechtelijke verdediging, burgerlijke partijstelling, bijstand geïnterneerden, strafuitvoeringsrechtbank)
  • Verkeersrecht (o.a. strafrechtelijke verdediging, dagvaarding politierechtbank, snelheidsinbreuken, verkeersongevallen)
  • Huurrecht (o.a. opstellen huurcontract, opzeg huurcontract, procedures voor de vrederechter, woninghuur, handelshuur)

CV

  • Licentiaat/Master in de rechten K.U. Leuven 2006
  • Gestart aan de balie te Leuven in 2012
  • Lesgever rechtsvakken aan het Provinciaal instituut voor vorming en opleiding, Afdeling Politieschool te Asse (www.pivo.be)
  • Houder van het getuigschrift “bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”.

Publicaties

LINERS, A. en VANDERHEIDEN, K., “Toegang tot de databank van de DIV”, Inforevue 2010, p 17.
LINERS, A. en VANDERHEIDEN, K., “Vrijheid niet gerespecteerd: cassatie verbreekt”, Inforevue 2011, p 23.
LINERS, A. en VANDERHEIDEN, K., “Huiszoeking op heterdaad”, Inforevue 2012, p 7.
LINERS, A. en VANDERHEIDEN, K., “Uitwijzing van een vreemdeling”, Inforevue 2012, p 27.
GOOSSENS, F., TIMMER, J. en VANDERHEIDEN, K. “Geweld tegen en door de politie: een kijk op het Belgische en Nederlandse materiële strafrecht” in Vynckier e.a. (eds), Cahiers CPS ‘Geweld en politie’, Antwerpen, Maklu, 2012, 244 p.
LINERS, A., VANDERHEIDEN, K., LANGOUCHE, M., “Valt het signaal dat uitgaat van een mobiele telefoon en dat dus zijn lokalisatie toelaat, onder het toepassingsgebied van artikel 88bis Sv.?”, Vigiles 2013, afl. 1-2, 60-62.
LINERS, A., VANDERHEIDEN, K., “Alcohol en weigering om een controle te ondergaan: moet er steeds een arts aanwezig zijn?”, Vigiles 2014, afl. 4-5, 267-269.
VANDERHEIDEN, K., “Weerspannigheid”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, W 50 / 01 – W 50 / 11 (13 p.) – mei 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Geweld tegen openbare gezagsdragers”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, G 105 / 01 – G 105 / 8 (9 p.) – mei 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Smaad” X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, S 60 / 01 – S 60 / 10 (12 p.) – mei 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Minnelijke schikking”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, M 80 / 01 – M 80 / 8 (9 p.) – mei 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Dronkenschap”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, D 140 / 01 – D 140 / 21 (23 p.) – september 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Ontvluchting van gevangenen”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, O 100 / 01 – O 100 / 13 (14 p.) – september 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Diefstal”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, D 40 / 01 – D 40 / 31 (34 p.) – september 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Verhoor van getuigen”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, G 87 / 01 – G 87 / 30 (32 p.) – september 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Opschorting, uitstel en probatie”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, O 155 / 01 – O 155 /19 (20 p.) – september 2016.
VANDERHEIDEN, K., “Afpersing”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, A 80 / 01 – A 80 / 18 (20 p.) – december 2016.
VANDERHEIDEN, K., STROOBANTS, N., “Straffen”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, S 160 / 01 – S 160 / 49 (51 p.) – april 2017.
VANDERHEIDEN, K., “Misdrijf”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, M 100 / 01 – M 100 / 28 (30 p.) – april 2017.
VANDERHEIDEN, K., “Verzwarende omstandigheden”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, V 185 / 01 – V 185 / 6 (7 p.) – september 2017.
VANDERHEIDEN, K., “Verbergen van lijken”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, V 46 / 01 – V 46 / 5 (6 p.) – september 2017.
VANDERHEIDEN, K., “Verbergen van misdadigers”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, V 45 / 01 – V 45 /4 (5 p.) – september 2017.
VANDERHEIDEN, K., “Bijdrage aan Fonds voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan Occasionele Redders”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, B 205 / 01 – B 205 / 8 (9 p.) – januari 2018.
VANDERHEIDEN, K., “Bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de Juridische Tweedelijnsbijstand”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, B 206 / 01 – B 206 / 4 (5 p.) – januari 2018.
VANDERHEIDEN, K., “Rogatoire commissie”, X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten , R 140 / 01 – R 140 / 89 (91 p.).
VANDERHEIDEN, K., “Mini-onderzoek” , X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, M 60 / 01 – M 60 / 14 (15 p.) – mei 2018.