Jan Bergé

Kristien Vanderheiden - Dikaios
Advocaat
016 88 66 10

Voorkeursmaterie

 • Administratief recht, in het bijzonder ruimtelijke ordening, leefmilieu, onderwijs (tucht, betwistingen examenresultaten en studievoortgang), ambtenarenzaken
 • Recht met betrekking tot onroerend goed, in het bijzonder contracten (koop, huur en sociale huur, pacht, aanneming), erfdienstbaarheden, hinder uit nabuurschap

CV

 • Licentiaat rechten K.U.Leuven 1978
 • Geaggregeerde ASO en NUHO rechten K.U.Leuven 1979
 • Gestart aan de balie te Leuven in 1980
 • Getuigschrift postacademische opleiding milieurecht HIVA – K.U. Leuven 1996
 • Attestation de formation technique de médiation en matière commerciale BBMC asbl (1999)
 • Plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel en te Leuven (1988-1991)
 • Rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven (1991-1994)
 • Lector rechtsvakken aan de Sociale Hogeschool Heverlee en aan de Erasmushogeschool te Brussel (1980-1996)
 • Aanvullend raadslid Raad voor Vergunningsbetwistingen (2013-)