Home

De Griekse term Dikaios staat voor rechtszekerheid en dat is exact waar wij voor u naar streven.
De ervaren advocaten van Dikaios helpen u graag met juridische bijstand en advies. Wij garanderen een persoonlijke dienstverlening van de hoogste kwaliteit aangepast aan uw noden in een breed gala aan juridische materies. Zo kan u bij ons terecht voor vragen rond administratief recht (omgevingsvergunningen, tucht, onderwijsrecht, milieu,…), strafrecht en burgerlijk recht (huurgeschillen, bouwgeschillen, erfdienstbaarheden). Ook het domein van politie- en veiligheidsdienstenen behoort tot onze expertise.

U kan zowel telefonisch als via e-mail een afspraak maken zodat we elkaar kunnen ontmoeten in ons kantoor te Leuven. Ons kantoor is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer aangezien we in de onmiddellijke omgeving van het trein- en busstation van Leuven gelegen zijn.

Bouwrecht

  • Aansprakelijkheid aannemer en architect
  • Vergunningen
  • Bouwgebreken, betwisting factuur

Huurgeschillen

  • Opstellen van huurcontracten
  • Bijstand bij het opmaken van een plaatsbeschrijving bij in- of uittrede
  • Procedures inzake opzeg, ontbinding, wederverhuringsvergoeding, huurschade, onderverhuring, waarborg

Ambtenarenzaken

  • Tucht
  • Benoeming, ontslag en evaluatie
  • Politiestatuut

Laatste nieuws

Bezwaren tegen een omgevingsvergunningsaanvraag
Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen van kracht. In de omgevingsvergunning worden de milieu- en stedenbouwkundige…